A  R  C  H  I  T  E  C  T  U  R  E

اين ويلا در شهريار، منطقه ابراهيم آباد واقع شده است. بنا به درخواست كارفرما يك ويلاى تك خواب در اين باغ طراحى شده است. مصالح اصلى بنا آجر مى باشد. سقف ويلا شيب دار و در دو سطح ارتفاعى طراحى شده است. از آن جا كه درختان موجود در سايت وسيع و پراكنده بودند، در ابعاد و محل ساخت بنا محدوديت هاى زيادى وجود داشت. 

كانسپت اصلى اين مجموعه آموزش و تعليم از طريق فضاى معمارى مى باشد. در اينجا كودكان در محيطى قرار مى گيرند كه پتانسيل هاى محيطى، آن ها را در پروسه يادگيرى قرار مى دهد و اين يادگيرى در جهت ايده هاى سبز، انرژى هاى پايدار و محيط زيستى، بهره برى از انرژى طبيعى و انرژى خود كودكان مى باشد. دو استوانه افقى موجود در ورودى كودكان با حركات فزيكى كودكان قادر به توليد انرژى براى روشن كردن لامپ هاى رنگى مى باشند و كودكان بدون اينكه انرژى خارجى مصرف كنند مشغول بازى مى شوند.

انیمیشنی از مراحل ساخت خانه های ویلایی با نرم افزار های دو بعدی و سه بعدی و رندرینگ های پیشرفته و قدرتمند. در واقع بر اساس این روش ها، کارفرمایان می توانند هم طرح خود را ملاحضه نمایند و هم مراحل ساخت پروژه را حس کنند. که البته به علت تازه بودن ابن کار، بسیار گران نیز می باشد. پیش بینی میگردد که طی چند سال آینده زمان ساخت و هزینه های آن نیز کاهش می یابد.

مجموعه بزرگ مركافير واقع در منطقه  Novoli  در شهر فلورانسِ ایتالیا مى باشد. كه شهردارى تصميم به تبديل اين منطقه به يك مجموعه كامل، شامل كاربرى هاى مختلف مسكونى، تجارى، تفريحى و ورزشى كرده بود. طرح هاى مختلفى از طرف دانشجويان و ديگر طراحان براى اين مجموعه ارائه گرديد كه طرح زير يكى از آن ها مى باشد که از طرف سرکار خانم رزا نوذری ارائه شد.

WhatsApp WhatsApp us