اتاق کودک Smile 1

برای یک کودک اتاق خواب به معنی مکانی بیش از محل خوابیدن می باشد. در حقیقت این فضا مکانی است برای نوشتن تکالیف مدرسه، بازی کردن، رویا پردازی، تفریح با کودکان هم سن و اسباب بازی ها. هنگامی که قصد طراحی اتاق کودک را دارید باید به تمام فضاهای گفته شده فکر کنید تا فضایی کاربردی را برای چندین سال از زندگی یک کودک خلق کنید.

این اتاق خواب برای دو کودک طراحی شده که توسط یک دکور به طور نسبی از یکدیگر مجزا شده است تا هر کودک به تنهایی از استقلال لازم برخوردار باشد. فضای مطالعه و انجام تکالیف برای هر کودک تعبیه شده است و فضای بازی که یک فضای اجتماعی است برای هر دو به صورت مشترک طراحی شده است. رنگ زرد دیوار انرژی و نشاط به فضا می بخشد که کاملاً با روحیه کودکان سازگار است.

Call Now

WhatsApp WhatsApp us