اتاق کودک Smile 4

استفاده از كاغذ ديوارى هاى طرح دار در اتاق كودك يكى از راه هاى جذاب تر كردن فضا براى كودكان مى باشد. به علاوه به آسانى قابل تعويض مى باشند.

در اين اتاق علاوه بر استفاده از كاغذ ديوارى طرح دار، از اختلاف سطح نيز استفاده شده كه فضاى خوابيدن را از فضاى بازى و تفريح جدا می كند. كفپوش چوبى يكى از مناسب ترين كفپوش ها براى اتاق كودك مى باشد، كه در اين فضا از آن استفاده شده است. 

Call Now

WhatsApp WhatsApp us