Office D

یک نمونه از فضای اداری با پلان باز می باشد که در آن سعی شده با طراحی مبلمان ها حریم خصوصی به طور نسبی حفظ شود. کشو ها و قفسه ها در حد نیاز برای هر میز تعبیه شده تا سطح روی میز ها شلوغ و بی نظم نباشد. هیچ گونه سیمی بر روی میزها وجود ندارد و جای مخصوص آن ها از قبل تعبیه شده است. ارتفاع بلند سقف، فضا را دلبازتر جلوه می دهد. برای هر کارمند نور جداگانه مخصوص به خود در نظر گرفته شده است. مبلمان ها همگی به رنگ سفید انتخاب شده که با رنگ تیره دیوارها در تضاد می باشد. دیوار سنگی کناری نه تنها جو محیط را تغییر می دهد بلکه حضور عناصر طبیعی را نیز پر رنگ تر می کند. به طور کلی این فضا با استفاده از اِلمان های مدرن طراحی شده و یک نمونه موفق از طراحی فضای اداری به سبک Open Office می باشد.

موضوعات مشابه
پروژه های ایــتــاران
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای

Call Now

WhatsApp WhatsApp us