Office E

این طرح با استفاده از ویژگی های مدرن طراحی شده است. با افزایش ارتفاع سقف فضا دلبازتر و بزرگ تر جلوه می کند. ست مبلمان که شامل کمدها، قفسه ها و کشوها می باشد، تمامی سطح دیوار را پوشانده تا تمامی لوازم و تجهیزات به خوبی سازماندهی شوند. از دو لامپ آویزان سقفی مدرن برای روشنایی این فضا و بالای میزها استفاده شده است. میزها به گونه ای طراحی شده که هیچ سیمی بر روی آن به صورت نمایان باقی نماند و از فضای زیر آن ها نیز به عنوان کتابخانه استفاده شده است.

موضوعات مشابه
پروژه های ایــتــاران
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای

Call Now

WhatsApp WhatsApp us