Office H

این فضا به سبک مدرن طراحی شده است. یک سطح دیوار، تمام شیشه کار شده است و فضا را مَملو از نور می کند. با استفاده از یک موکت و اضافه کردن آیتم های تزیینی، این فضا با کمی شباهت به فضای خانه طراحی شده است. یک لوستر مدرن نیز سطح تمام شیشه ای روی میز را روشن کرده است.

موضوعات مشابه
پروژه های ایــتــاران
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای

Call Now

WhatsApp WhatsApp us