طراحى فضاهاى ادارى؛ دستيابى به محيط كار ايده آل با گروه طراحى و معمارى ايتاران

بنا به گفته متخصصان زمان آن فرا رسيده تا از دانش طراحى بهره برده و فضاهاى محيط كار خود را به گونه اى طراحى كنيد كه كارمندان را جذب كرده و اشتياق آن ها را در فعاليت هاى كارىِ شان افزايش دهد. گروه ايــتــاران در اين بخش مطالبى آموزنده و كارآمد را براى بهينه سازى فضاى كار به شما ارائه مى دهد و همچنين با جمع آورى عكس هاى متعدد از پروژه هاى موفق روز دنيا به شما در جهت داشتن ايده هاى جديد و كشف خواسته هايتان يارى مى دهد.

به طور كلى فعاليت هاى ادارى را مى توان به دو فرآيند اصلى تقسيم كرد:

تمركز

ارتباط

چالش اصلى در اين فضاها برقرارى تعادل بين اين دو فعاليت است كه اين ارتباط بسته به نوع شركت متفاوت مى باشد. شركت هاى خصوصى از الزامات متفاوتى نسبت به شركت هاى تجارى برخوردارند، همان طور كه يك بانك از يك دفتر طراحى متفاوت است. 

اتاق هاى جداگانه، دفاتر باز و دفاتر تركيبى سه نوع اصلى از فضاهاى كار محسوب مى شوند. بهترين راه براى ايجاد تمركز، طراحى اتاق هاى جداگانه مى باشد، در حالى كه فضاهاى باز براى ارتباطات مناسب تر هستند. طرح مناسب براى يك دفتر كار از تعامل بين اين دو آيتم به وجود مى آيد. دفاتر سنتى شامل اتاق هاى جداگانه اى هستند كه در امتداد يك راهرو شكل گرفته اند. اين طرح فضاهايى خصوصى و پر از آرامش را ايجاد مى كنند. با اين وجود عمليات تيمى و كارهاى گروهى در اين شرايط عملاً غير ممكن به نظر مى رسد. ارتباط كاركنان در اين طرح دشوار بوده و فضاى به وجود آمده در اين رابطه ناكارآمد محسوب مى شود.   ادامه

  • دفتر کار
  • دفتر کار
  • UF 2
  • UF 5
  • دفتر کار
  • UF 12
  • دفتر کار
  • UF 21

اين چنين گفته مى شود كه براى ايجاد يك تصیور اوليه خوب از محل كارتان، شما تنها يك فرصت داريد و آن هم طراحى هوشمندانه و تأثير گذارِ فضاى پذيرش مى باشد. در چيدمان فضاى پذيرش بايد به دقت برنامه ريزى كنيد، قرار دادن مبلمان، دكورها و اِلمان ها، همگى بخشى از طراحى مى باشند تا مراجعه كنندگان به محض وارد شدن به محل كارتان تأثير مثبتى را از اَتمسفر آن بگيرند. در برنامه ريزى و طراحى فضاى پذيرش، به صورت اِستراتژيك عمل كنيد و حتماً عناصر زير را وارد برنامه تان كنيد؛   ادامه

هيچ چيز هيجان انگيز تر از راه رفتن در يك فضاى خالى و تصور اينكه شما چگونه آن را به دلخواه خود طراحى مى كنيد، نيست. در انتخاب مكان اوليه بايد به دقت به پلان مجموعه توجه كنيد. سعى كنيد فضايى را انتخاب كنيد كه قابليت تبديل به يك محيط كار باز “Open Office” را داشته باشد تا كارمندان را تشويق به كار كند. اما در انتخاب يك فضا بايد دقت بيشترى به خرج دهيد و آن هم اتاق كنفرانس مى باشد. 

اتاق كنفرانس متعلق به شخص خاصى نيست، در واقع يك فضاى جمعى است كه از عملكرد آن تمامى افراد بهره مى برند.  ادامه

موضوعات مشابه
پروژه های ایــتــاران
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای

Call Now

WhatsApp WhatsApp us