كانسپت اصلى اين مجموعه ارائه فضايى بيش از يك كلينيك دندانپزشكى براى مراجعه كنندگان مى باشد.   ادامه

طراحى قسمت هاى مختلف كلينيك دندانپزشكى
قسمت پذيرش

قسمت پذيرش در واقع ورودى شما محسوب مى شود و چون اولين فضايى است كه مراجعه كنندگان با آن برخورد مى كنند، مى تواند از اهميت طراحى بسيارى برخوردار باشد چرا كه با احساسى كه به مراجعه كنندگان منتقل مى كند كل طرح را تحت تأثير خود قرار مى دهد. ناخودآگاه بيماران و مراجعه كنندگان با ورود به قسمت پذيرش و مشاهده جزئيات در مورد كل طرح قضاوت مى كنند. بنابراين طراحى اين فضا بايد به گونه اى باشد كه مراجعه كنندگان را جذب خود كند. به طور كلى قسمت پذيرش بايد حس دعوت كنندگى و خوش آمد گويى را منتقل كند. امروزه دندانپزشكان از شيوه هاى بسيارى براى جذب مشتريان استفاده مى كنند، يكى از آن ها قرار دادن يك پرسنل براى تبليغ كارشان و توضيح دادن خدمات و مزايايى كه در آن مكان وجود دارد، است و همچنين كسى كه همانند يك تور شما را به بازديد از قسمت هاى مختلف كلينيك دعوت و به توضيح عملكرد هاى مختلف هر فضا مى پردازد. بسيارى از كلينيك هاى دندانپزشكى به امكانات تفريحى و سرگرمى از جمله ايستگاه آبميوه هاى طبيعى و محلى كه مى توانيد لب تاپ خود را به برق وصل كنيد و سرگرم شويد، مجهز مى باشند. برخى از كلينيك ها داراى دستگاه هاى ماساژ پا نيز مى باشند و همچنين محلى براى نشان دادن محصولات جديد دهان و دندان، همگى نمونه اى از اين امكانات مى باشند. اِلمان هاى طراحىِ فضاى پذيرش از جمله ارتفاع سقف، درها، كارهاى چوبى، نورپردازى و رنگ بندى فضا، همگى بايد به گونه اى دقيق طراحى شود تا فضايى مطلوبِ حال مراجعه كنندگان را پديد آورد. برخى از كلينيك ها، فضاى پذيرش مخصوص كودكان طراحى نموده اند تا كودكان بتوانند در آن فضا بازى كنند. 

سالن انتظار مراجعين

بسيارى از دندانپزشكان توجه ويژه اى به سالن انتظار بيماران دارند و اين فضا را بيشتر به گونه اى كه از نظر ظاهرى و احساسى مسكونى است، طراحى مى كنند. نظافت و پاكيزگى بايد در تمام نقاط فضا وجود داشته باشد. با افزايش فعاليت هاى ترميمى و زيبايى، مراجعه كنندگان احتياج به فضاى خصوصى ترى دارند تا در آينه لبخند و آرايش خود را چك كنند، اين نكته را در طراحى خود در نظر داشته باشيد. 

اين فضای اُرتودُنسى شامل يك مجموعه بهداشتى و درمانى جامع مى باشد كه در سايت مجموعه بنا شده بود  ادامه

اتاق هاى درمان

شيوه طراحى اتاق هاى درمان شامل تلفيق لوازم و تجهيزات تكنولوژى دندانپزشكى در محيطى گرم و دلپذير مى باشد. طراحى اين محيط بسيار پيچيده بوده و بايد توجه دقيق و علمى به طراحى كابينت ها، كفپوش و ديوارپوش ها صورت گيرد. اولين چالش براى دندانپزشكان و طراحان اين است كه به چند اتاق درمان احتياج دارند. در يك تخمين ساده براى يك كلينيك با يك دكتر دندانپزشك و يك متخصص بهداشت دهان و دندان به حداقل ٤ اتاق درمان نياز مى باشد؛ كه به اين صورت تقسيم بندى مى شود، ٢ اتاق براى دندانپزشك، ١ اتاق براى متخصص بهداشت و ١ اتاق براى بيماران اورژانسى يا براى زمانى که با ازدياد جمعيت مواجه مى شويد. كلينيك هايى كه تخصص هاى بيشترى در خود  جاى مى دهند از جمله دندانپزشك متخصص اطفال و يا بخش ارتودنسى، طبيعتاً به اتاق هاى درمان بيشترى احتياج دارند. 

اتاق هاى درمان به فضايى تعريف شده احتياج دارند. براى به حداكثر رساندن بهره برى از فضا، تمام اتاق هاى درمان بهتر است از يك ابعاد، تجهيزات و طراحى و چيدمان برخوردار باشند. اين امر به دندانپزشك اجازه مى دهد تا سرويسى مشابه را در تمام اتاق هاى درمان ارائه دهد و همچنين باعث كاهش اتلاف وقت مى شود به اين ترتيب كه مريض بعدى در اتاق ديگرى آماده مى شود و مجبور نيست منتظر آماده سازى دوباره اتاق درمان بعد از بيمار قبلى باشد. اتاق هاى درمان همچنين بايد نزديك به يكديگر جانمايى شوند تا صرف وقت بين رفت و آمد بين آن ها كاهش و عملكرد پزشك افزايش يابد. 

انواع اتاق هاى درمان 

به طور كلى ٣ طراحى پايه براى اتاق هاى درمان وجود دارد كه شامل موارد زير مى شود:

١- وضعيت “H”

٢- وضعيت “U” 

٣- وضعيت “Y”

بسيارى از طراحان وضعيت “H” را به ديگر وضعيت ها ترجيح مى دهند. در طراحى وضعيت “H” ، ٤ درب ورود و خروج براى هر اتاق درمان در نظر گرفته مى شود به اين ترتيب كه ٢ در پشت سر بيمار و ٢ در جلوى بيمار قرار دارد. دندانپزشكان، دستياران و كارمندان كلينيك مى توانند به راحتى در اين طرح ورود و خروج داشته باشند. مشكل اين طرح الزام در طراحى دو راهرو مجزا مى باشد كه خود باعث افزايش هزينه ساخت آن مى شود. كانسپت “U” شكل همان فرم “H” مى باشد كه راهرو جلوى سر بيمار در آن حذف شده است. بيمار و دندانپزشك هر دو از يك درب داخل مى شوند و درب ديگر مختص كاركنان مى باشد و هر دو درب در پشت سر بيمار قرار دارند. از مزايد اين طرح قابليت اجراى پنجره جلوى بيمار مى باشد. هر دو طرح “H” و “U” از جمله طرح هاى رايج در طراحى كلينيك ها مى باشند و اجازه حركت صندلى دندانپزشك را در همه سمت دور سر بيمار را ميسر مى سازد. پلان وضعيت “Y” تنها شامل يك درب ورود و خروج مى باشد. تمام ترافيك رفت و آمد محدود به همين يك درب مى شود. از اين طرح نيز به صورت رايج استفاده مى شود ولى اغلب در اين طرح دندانپزشكان مجبور به طى مسافت بيشترى از يك اتاق درمان به اتاق درمان ديگر مى شوند. 

در رابطه با دسترسى، از اين نكته مطمئن شويد كه اتاق درمان به اندازه كافى بزرگ باشد تا صندلى چرخ دار دندانپزشك به راحتى دور تا دور فضاى سر بيمار بچرخد و نيز فضاى لازم بلند شدن و خوابيدن بيمار روى تخت موجود باشد. در طراحى توجه كنيد كه لوازم و تجهيزات در فاصله اى قرار گرفته باشند كه به آسانى توسط دندانپزشك و دستيار قابل دسترس باشند. دستياران احتياج دارند تا براى ديد كافى در ارتفاعى بالاتر از دندانپزشك بر روى صندلى بنشينند. از آن جا كه شعاع دسترسى دستِ دستيار حدود ٧٠ سانتيمتر مى باشد، در نظر داشته باشيد كه تمام سطوح كار و تجهيزات را در همين فاصله طراحى كنيد. فاصله افقى از تخت بيمار در هر طرف تا نزديك ترين تجهيزات نبايد از ٧٠ سانتيمتر كمتر باشد. 

طراحى اين مركز دندانپزشكى بر اساس به نمايش گذاشتن خواص درمانى رنگ ها به عنوان پس زمينه و همچنين ايجاد حواس پرتى مثبت در بيماران با به كارگيرى رنگ هاى متضاد و تجربه فضايى متفاوت مى باشد. ادامه

اِلمان هاى طراحى اتاق درمان

بر اساس يك طرح خوب وسائل جانبى و تجهيزات به موازات تخت بيمار در اتاق هاى درمان جانمايى مى شود كه به راحتى قابل دسترس دندانپزشك و دستيار باشد. به علت اينكه تجهيزات دندانپزشكى خود توليد حرارت مى كنند، اتاق هاى درمان مجبور نيستند كه نور خورشيد را به داخل خود راه دهند، بنابراين بيشتر اتاق هاى درمان رو به شمال بنا مى شوند و حتی مى توانند رو به شرق باشند كه فقط در ساعات اوليه صبح آفتاب خور هستند. به ياد داشته باشيد كه بهداشت و كنترل عفونت در اين ناحيه امرى بسيار حياتى است. وسائل بايد به آسانى قابل ضد عفونى شدن باشند و در تماس كمترى با محيط قرار بگيرند. در استفاده از متريال ها در نظر گرفتن قابليت ضد عفونى كردن بسيار حائز اهميت مى باشد. دستگاه هاى مكش و تجهيزاتى كه به فن احتياج دارند بايد توسط يك خروجى مجزا تخليه شوند و وارد سيستم هواى ورودى نشوند. همچنين در طراحى بايد امكان بازديد و تعويض دريچه را در نظر گرفت. 

اتاق شخصى دندانپزشك

طراحى اين فضا از اهميت ويژه اى برخوردار است چرا كه مهم است دندانپزشك محدوده شخصى خود را داشته باشد، جايى كه ذهن و جسم خود را آرام كند. در گذشته دندانپزشكان عادت داشتند كه در دفاتر كوچك كار كنند ولى روز به روز اين امر تغيير كرد و دفاتر كار آن ها بزرگ و بزرگ تر شد. استفاده از پنجره هاى بزرگ رواج بيشترى پيدا كرد. پنجره هاى بزرگ از لحاظ روانشناسى در اين فضا بسيار تأثير گذار مى باشد. سعى كنيد محيطى مثبت و ريلكس را در اين فضا خلق كنيد. در طراحى داخلى كمدهاى شخصى و يك سرويس بهداشتى به همراه كابين دوش را جانمايى كنيد. 

اتاق استراحتِ كارمندان

كارمندان نيز براى تجديد قوا و آرامش فكرى احتياج به اتاق استراحت دارند. هنگامى كه كارمندان آرامش و رضايت داشته باشند اين حس قطعاً به مراجعه كنندگان و بيماران نيز منتقل خواهد شد و امرى بسيار تأثير گذار در قضاوت بيماران از كلينيك شما مى باشد. در طراحى اين فضا مى توان بسيار خلاقانه عمل كرد، در بسيارى از كلينيك ها اين فضا ها به صورت انعطاف پذيرترى طراحى مى شوند، به طورى كه چندين عملكرد را در خود جاى خواهد داد، مثلاً فضا به گونه اى طراحى مى شود كه قابليت تبديل يا ادغام با اتاق كنفرانس را نيز داشته باشد. كابينت ها مى توانند وسائل و تجهيزات آشپزخانه را پنهان كنند و محيط را كاملاً ادارى كنند. 

تجهيزات اشعه ايكس و تاريك خانه 

اين فضا بايد به گونه اى طراحى شود كه تجهيزات و از جمله صندلى بتواند به راحتى دور تا دور سر بيمار بچرخد. مشخصات ديوارها بايد طورى باشد كه اجازه عبور اشعه ايكس را ندهد. بسيارى از كلينيك ها حتی اگر در حال حاضر دستگاه هاى راديوگرافى را نداشته باشند، در برنامه خود در آينده اضافه كردن اين بخش را مى گنجانند. بنابراين اين نكته حائز اهميت است كه در طراحى خود به آن توجه كنيد. طراحان و معماران براى يك كلينيك با ٦ اتاق درمان، يك اتاق اشعه ايكس در نظر مى گيرند. اگر اتاق راديوگرافى در مركز فضا مستقر مى شود لازم است تا فاصله لازم و مطمئن تا ديگر عملكردها رعايت شود. لازم است تا اين مشخصات را با كارخانه توليد كننده اين قطعات چك كنيد و از آن اطمينان حاصل فرماييد. براى ساخت ديوارها، سقف و كف، قوانين شهرى را چك كنيد چرا كه ممكن است احتياج به جزئيات اجرايى خاصى داشته باشيد. اگر قوانين خاصى در اين رابطه نوشته نشده بود، بهنر است به هر حال ضخامت بيشترى را براى اين جداره ها اختصاص دهيد. اتاق تاريك معمولاً در نزديكى اتاق راديوگرافى طراحى مى شود. طراحان اين فضا را بر اساس نياز دندانپزشكان تجهيز مى كنند. اگر يك پروسه اتوماتيك در اين فضا طراحى مى شود لازم است تا از يك سينك براى شستشو و تميز كردن رول ها تعبيه شود. دستورالعمل هاى تجهيزات به معماران يارى مى دهند تا تأسيسات مكانيكى و الكتريكى لازم آن ها را طراحى كنند. به علاوه لازم است كف اين فضا به خوبى عايق بندى شده باشد چون امكان ريزش آب و مايعات وجود دارد. امروزه بسيارى از كلينيك ها از دستگاه هاى راديوگرافى ديجيتال استفاده مى كنند. بنا بر نظر متخصصان دندانپزشكى از مشخصات اين دستگاه ها عبارتند از؛ دستگاه هاى بهبود تصاوير، اشعه ايكس، برنامه آموزشى براى بيماران، آثار تخريبى كمتر بر محيط زيست، داشتن آرشيو پيشرفته و حذف اتاق تاريك. دندانپزشكان به اين نتيجه رسيده اند كه هر چند داشتن دستگاه راديوگرافى ديجيتالى بسيار پر هزينه مى باشد ولى از لحاظ هاى ديگر بسيار كارآمدتر و به صرفه مى باشد. 

فضاى استريل و آماده سازى

يك كلينيك دندانپزشكى احتياج به تعبيه يك فضا براى استريلیزه كردن تجهيزات دارد. ابعاد اين فضا بسته به كاربرى آن متفاوت است. به طور مثال براى كار با سينى هاى استريل به دو فضاى مجزا يكى كثيف و ديگرى تميز نياز مى باشد. به اين ترتيب كه ظروف كثيف در سينك كثيف واقع مى شود. فضاى استريل ممكن است به صورت خطى يا L شكل و يا U شكل طراحى شود. براى كنترل عفونت بسيارى از دندانپزشكان معتقداند كه فرآيند استريل كردن بهتر است خارج از اتاق هاى درمان اتفاق بيفتد. با اينكه محيط آزمايشگاه دندانپزشكى نيز بايد كاملاً استريل و ضدعفونى باشد ولى نبايد با فضاى استريل ادغام شود و بهتر است اين فضاها به صورت جداگانه و مجزا طراحى شوند. به طور كلى، صفحات ميز فضاى استريل و تجهيزات مربوط به آن به صورت خطى طراحى مى شوند كه معمولاً فضايى بين ٢.٥ تا ٤.٨ متر را لازم دارد. مخزن شستشو و استريل بايد بالاى سينك نصب شود و به راحتى قابل تميز كردن باشند. براى صرفه جويى در مصرف لوله ها اين نكته حائز اهميت است كه مخزن هاى شستشو و سيك هر دو نزديك به هم باشند تا از يك لوله تخليه براى هر دو استفاده شود. 

فضاى ذخيره سازى و انبار

از اين نكته اطمينان حاصل فرماييد كه فضاى مناسب و زيادى را براى ذخيره سازى و انبار در نظر گرفته ايد. حداقل ١٧ تا ١٠ متر مربع فضاى انبار براى كلينيك تان در نظر بگيريد. جانمايى انبار در مركز فضاى كلينيك مى تواند دسترسى راحت ترى را براى اتاق هاى درمان در پى داشته باشد و نياز به اتلاف وقت كمترى داشته باشيم. به هر حال محل قرارگيرى انبار بايد به گونه اى باشد كه قابليت مديريت و دسترسى راحتى را براى كاركنان داشته باشد. 

اتاق ابزار و تأسيسات

يك كلينيك دندانپزشكى به يك اتاق براى جاى دادن ابزار آلات و تأسيسات احتياج دارد. آيتم هايى نظير كمپرسور هاى دندانپزشكى، مته هاى تخليه، مخزن گاز و آب همگى بايد در يك اتاق ابزار و تأسيسات بسته قرار گيرد تا از انتشار اصوات نامطلوب به داخل كلينيك جلوگيرى شود. توجه به مشخصات كارخانه توليد قطعات تأسيساتى و تجهيزات براى قابليت همنشينى اين تجهيزات و نيز رعايت فاصله ايمنى مجاز بين دو دستگاه از نكاتى است كه بايد به آن توجه شود.

Previous Page    1     2

Call Now

WhatsApp WhatsApp us