طراحى كلينيك هاى دندانپزشكى 

روند طراحى 

بنا بر طراحى هاى حرفه اى روز دنيا، طراحى مراكز درمانى در دو دهه اخير تكامل چشمگيرى داشته اند و طراحى كلينيك هاى دندانپزشكى نيز تغيير زيادى كرده اند. اكتشافات و تكنولوژى هاى جديد از جمله پيشرفت علم دندانپزشكى، گسترش و نوآورى در متريال هاى سراميكى، لوازم و تجهيزات جديد پزشكى، نسل هاى جديد اشعه ايكس (x-ray)، افزايش جمعيت كسانى كه مى خواهند از يك لبخند ايده آل برخوردار باشند و افزايش تمايل در جراحى هاى زيبايى در زنان و مردان تمامى اين ها عواملى هستند كه بر روى طراحى يك كلينيك دندانپزشكى تأثير می گذارند. 

مراجعه كنندگان (بيماران) خواهان محيطى دلپذيرتر و دندانپزشكان نيز خواهان حضور بيشتر مراجعه كنندگان در كلينكشان مى باشند. همچنين بسيارى از دندانپزشكان بر اين باور اند كه يك طراحى خوب براى محيط كارشان بهترين تبليغ در بازار كار براى آنان محسوب مى شود. از نظر متخصصان طراحى داخلى در بخش طراحى كلينيك، در حال حاضر طراحى محيط كار دندانپزشكى با افزايش اطلاع رسانى به صورت حساس تر و تخصصى ترى انجام مى شود. 

علاوه بر مطالب گفته شده، تكنولوژى امروزه تحول بزرگى را وارد دنياى دندانپزشكى كرده است؛ چه در بخش درمانى و چه در بخش ادارى. وارد شدن تكنولوژى هايى كه قدرت تصوير سازى دارند همانند: دوربين – ويدئو هاى مخصوص داخل دهان و دستگاه هاى ديجيتال راديوگرافى و تجهيزات ديجيتالى از جمله دستگاه هاى آموزشى و تفريحى و سرگرمى براى بيماران، نورها و اشعه هاى شفا بخش، تجهيزات طرح ريزى تلسكوپى، هوا سايش و ديگر وسائل مورد استفاده، همگى بهبود وسيعى را در اين زمينه درمانى به وجود آورده است. 

دندانپزشكان با پيش بينى سير تحولات تكنولوژى در آينده مى توانند دفاتر خود را به طرز انعطاف پذيرترى طراحى كنند تا به نياز هاى آينده پاسخگو باشد. هيچ كس به اندازه شما راجه به خواسته ها، فلسفه و هدف شما نمى داند، با در ميان گذاشتن اين ها با طراحان ايــتــاران به محيطى ايده آل در اين زمينه دست پيدا كنيد.

براى اطلاعات بيشتر در اين بخش به ارائه عكس ها و توضيحات و معرفى بخش هاى مختلف يك كلينيك دندانپزشكى مى پردازيم و ترفندهاى طراحى در اين زمينه را ارائه خواهيم داد. 

Dental Angeles – YLAB Arquitectos

سَنت آندرآ – بارسلونا   

اين كلينيك دندانپزشكى در مركز محله Ensanche ، بارسلون یا همان بارسلونا واقع شده است. پروژه در سايتى كوچك و باريك و هم سطح زمين اجراء شده است. مالك كلينيك كه يك دندانپزشك جوان مى باشد، خواهان يك طراحى مدرن و عملكردگرا براى كلينيك خود بود. ادامه

ملاحظات طراحى 

طراحى كلينيك دندانپزشكى بايد به گونه اى باشد كه عملكرد مجموعه نقش اصلى داشته و در اولويت قرار گيرد. اولين گام در طراحى آماده كردن يك دياگرام فضايى مى باشد. تمامِ فضاها بايد از استاندارد هاى مربوط به خود برخوردار باشند. قدم بعدى جواب دادن به سئوالات زير مى باشد؛

روند كار دندانپزشكان چگونه است و در آينده به چه ترتيب خواهد بود؟

 • به چند اتاق درمان احتياج داريد؟
 • چه تعداد كارمند در اين مكان كار خواهند كرد؟
 • روند گسترش كار در آينده به چه صورت خواهد بود؟
 • آيا به تعداد بيشترى اتاق پذيرش بر اساس نوع مشكل بيمار نیاز داريد يا خير؟
 • به چه تجهيزات جانبى و پشتيبانى احتياج داريد؟

قدم بعدى تهيه يك چك ليست از فضاهاى طراحى مى باشد. چك ليست C شامل مطالبى است كه قبل از طراحى بايد در نظر گرفته شود. 

چك ليست C
 •  تعداد داندانپزشكان كلينيك.
 •  تعداد متخصصين بهداشت شاغل در كلينيك.
 •  تعداد دستياران (Assistants).
 •  تعداد بقيه كاركنان. 
 •  طراحى سيستم تحويل (Delivery System Design).
 •  تجهيزات جانبى مورد نياز.
 •  مواد و مصالح مخصوص. 
 •  تعداد مراجعه كنندگان يا بيماران در روز. 
 •  تجهيزات مربوط به راديوگرافى. 
 •  اتاق تاريك.
 •  تعداد صندلى هاى اتاق انتظار. 
 •  ماشين آلات و تجهيزات پزشكى مورد نياز. 
 •  سيستم هاى پر كننده (Filling Design). 
 •  فضاى ذخيره سازى مورد نياز (Storage Needs).
 •  اتاق مكانيكى ( كمپرسور، پمپ وكيوم، تانك و …). 

Dental Clinic in Porto /Raulo Merlini

پورتو ، پرتغال

فرم غير معمول، باريكى بيش از حد، دامنه عمودى و دو نماى شيشه اى واقع شده در نماى اصلى و پشتى، خصوصيات اصلى اين پروژه را تشكيل مى دهند. قسمت پذيرش و فضاى انتظار با يك مكعب سفيد كه در هوا معلق مى باشد، مشخص شده است.  ادامه

قدم بعدى در طراحى كلينيك دندانپزشكى تهيه يك دياگرام ارتباط فضايى مى باشد. توسط دياگرام شما متوجه مى شويد كه دقيقا چه چيزى از طرح مورد نظر انتظار داريد. يك نمونه از دياگرام به صورت زير مى باشد؛ 

دیاگرام فضایی کلینیک دندانپزشکی

اين كلينيك در يكى از مناطق شهر سيدنى واقع شده و يكى از هنرى ترين كلينيك هاى دندانپزشكى محسوب مى شود. در اين پروژه كارفرما خواهان ٢ ورودى مجزا بوده، بدون اينكه ارتباط بين اين دو فضا به طور كامل قطع باشد و دسترسى مشتريان به آن ها با مشكل مواجه نشود.  ادامه

مدت زمان طراحى و اجراى يك پروژه كلينيك دندانپزشكى 

براى طراحى داخلى و اجراى آن مدت زمان معينى را لازم است در نظر داشته باشيم تا روند طراحى و اجرا به درستى پيش رود. به طور كلى مدت زمان تقريبى تخمين زده براى طراحى و اجرا يك پروژه جديد بين ١٥ تا ١٦ ماه مى باشد و براى بازسازى ٩ ماه بايد در نظر گرفته شود. 

 

انتخاب مكان و سايت پروژه

مشخص كردن مكان فیزيكى كلينيك اگرچه يك امر شخصى محسبوب مى شود ولى از لحاظ هاى ديگر بسيار حائز اهميت مى باشد و به هيچ عنوان يك تصميم گيرى ساده نمى باشد. برخوردار بودن از سازه اى كه فعاليت هاى شما را امكان پذير سازد و همچنين فرهنگ عمومى محله از جمله نكات حياتى در انتخاب محلى كه مى خواهيد كلينيك خود را آن جا بنا كنيد مى باشد. در ادامه اعضاء گروه ایتاران برخى از پيشنهاداتى كه به شما در انتخاب سايت و محل مورد نظر براى دفتر كارتان را كمك مى كند، ارائه می دهند؛

١- ليستى از خواسته هايتان و از محل كارتان فرآهم كنيد.

٢- برنامه كسب و كار و يا همان Business plan خود را مرور كنيد.

٣- يك آناليز و تجزيه و تحليل از اجتماع و مريض هاى خود تهيه كنيد. 

مساحت كلينيك

انتخاب متراژ مناسب براى محل كارتان تابع برخى از مواردى است كه عبارت اند از؛ 

 •  حجم كارى كلينيك كه هم توليدات و هم حجم ترافيكى مراجعه كنندگان را شامل مى شود. 
 •  مدت زمان كارى كلينيك در طى روز.
 •  خدماتى كه كلينيك ارائه مى دهد.
 •  تعداد كاركنان كلينيك.

يك دندانپزشك در يك كلينيك با ٤ اتاق درمان و تجهيزات جانبى به فضايى حداقل معادل ١٠٠ تا ١٤٠ متر مربع احتياج دارد. 

سايت اين پروژه در محله مسكونى Aichi در ژاپن واقع شده است. براى اينكه اين مكان مورد پسند جامعه واقع شود، معماران تبليغات را به حداقل ممكن رسانده اند و طرح را ساده و واضح اجرا كردند. ادامه

پاركينگ

امكان فرآهم آوردن پاركينگ يكى از فاكتورهاى مهم براى آسايش و راحتى كاركنان و مراجعه كنندگان محسوب مى شود. جاى پارك راحت تأثير بسيارى در جلب رضايت مراجعه كنندگان كلينيك شما دارد. براى مشخص كردن تعداد پاركينگ هاى مورد نياز كافى است تعداد اتاق هاى درمان را ضرب در ١.٥ و به اضافه تعداد كارمندان محل كارتان كنيد. بنابراين براى يك كلينيك با ٣ اتاق درمان و ٤ كارمند، تعداد پاركينگ حدوداً بين ٨ تا ١٠ عدد مى باشد. 

نكات مورد توجه در طراحى داخلى

شيوه هايى كه در طراحى داخلى مى توان از آن ها استفاده كرد بيشمارند. در اينجا تنها به تعدادى از اين نكات اشاره مى كنيم كه با به كارگيرى آن ها مى توانيد از يك طراحىِ مطلوب ترى برخوردار شويد. اولين توصيه اين است كه با طراحان خود به طور مرتب و نزديك در ارتباط باشيد. آنان داراى ايده هاى خلاقانه و دانش طراحى مى باشند كه مى توانند به شما در انتخاب بين هزاران مصالح، طرح و ديزاين كمك كنند و شما را در رسيدن به طرح مطلوب تان يارى دهند. طراحان داخلى متخصص در طراحى مراكز درمانى و كلينيك ها مى توانند شما را با ايده هاى نورپردازى، عايق بندى صوتى و طراحى آكوستيك، دستگاه هاى تصفيه هوا، هواساز، سيستم كابينت بندى و كمد ها و ديگر تجهيزات خاص دندانپزشكى آشنا كنند. 

نورپردازى

بنا بر نظر متخصصان، استفاده از نورهاى غير مستقيم براى توليد نورهاى نامحسوس و نرم تر در طراحى داخلى كلينيك هاى دندانپزشكى تغييرات چشمگيرى در طراحى اين فضا ها به وجود آورده است. همچنين طراحان با نورپردازى خلاقانه مى توانند محيط را ريلكس تر كنند. استفاده از پنجره و وارد كردن نور طبيعى و امكان ايجاد ديد و بازى با سايه روشن ها يكى ديگر از راه هاى كاهش اضطراب مى باشد. به طور كلى در اتاق هاى درمان نورپردازى بايد به گونه اى باشد كه نور به طور مساوى در تمام محيط پخش شود و در هيچ نقطه از فضا سايه نيندازد. از طرفى يك نور متمركز بايد روى سر بيمار باشد و آن محدوده را روشن كند.

دندانپزشكان بايد از لامپ هايى استفاده كنند كه از (CRI=100 (Color Rendering Index برخوردار باشند. منظور از CRI مقدار كمى اى است كه قدرت يك منبع نور را در آشكارسازى رنگ ها در مقايسه با رنگ هاى حقيقى موجود در طبيعت را نشان مى دهد، كه در دندانپزشكى براى آشكار سازى رنگ حقيقى دندان و عمل هاى زيبايى بسيار حائز اهميت است. با به كارگيرى نورپردازى مناسب، دندانپزشكان قادراند از مقدار زيادى خستگى چشم جلوگيرى كنند و اين كار با بالا بردن مقدار نور در محيط كار صورت مى گيرد به طورى كه تفاوت زيادى بين مقدار نور در روى ميز كار و محيط اطراف وجود نداشته باشد. همچنين دندانپزشكان هنگامى كه از فيبر نورى استفاده مى كنند احتياج به كاهش دادن نور محيط اطراف دارند، بنابراين اين نور بايد به گونه اى طراحى شود كه شدت آن قابل كنترل باشد. 

اين ساختمان همانند مجموعه اى از بلوك هاى ساختمانى است كه به گونه اى بر روى هم انباشته شده كه گويى در حال فروپاشى و سقوط مى باشد. ولى آن ها نمى افتند اگرچه اين حس به بيننده منتقل مى شود كه ممكن است هر لحظه بيفتد. ادامه

رنگ 

استفاده از رنگ هاى متنوع در مراكز درمانى رو به گسترش مى باشد و كلينيك هاى دندانپزشكى نيز از اين روند جدا نمى باشند. طراحان داخلى مى توانند با استفاده از طيف هاى رنگى مختلف جذابيت بيشترى را براى كاركنان و مراجعه كنندگان ايجاد نمايند. رنگ هاى انتخاب شده براى كف، ديوار، سقف، تجهيزات و لوازم جانبى بايد در هماهنگى با هم باشند. ايده هاى جديد و نوآورى در زمينه رنگ آميزى مى تواند محيط را بسيار دلپذيرتر و جذاب تر كند. شواهد بر اين اساس است كه استفاده از برخى رنگ ها، آرامش بخش تر مى باشد و بهتر است كه از آن ها در طراحى داخلى كلينيك هاى دندانپزشكى استفاده شود. 

كفپوش

از كفپوش هاى بسيارى مى توان براى كف كلينيك های دندانپزشكى استفاده نمود. از جمله كفپوش هاى چوبى، وينيلى، تايل هاى كامپوزيت، سراميك، سنگ و يا تركيب برخى از آن ها. امروزه كفپوش هاى چوبى يكى از پر استفاده ترين انواع كفپوش در اتاق هاى درمان مى باشند. انتخاب اين كفپوش گرماى خاصى به دندانپزشكى مى بخشد و مى تواند يك گزينه مناسب براى لابى، ورودى و راهرو ها نيز باشد. موكت نيز يكى ديگر از گزينه هاى مورد استفاده مى باشد. با به كارگيرى تكنولوژى جديد فيبر، اين كفپوش ها در حال حاضر در رنگ ها و طرح هاى مختلف در بازار موجود مى باشد. استفاده از اين كفپوش ها در اتاق هاى درمان و آزمايشگاه توصيه نمى شود چرا كه تميز كردن آن ها دشوار مى باشد. 

ديوار ها

طراحان داخلى به شما در طراحى ديوار هاى كلينيكتان يارى مى دهند. استفاده از رنگ در ديوار ها معمولا ارزان قيمت بوده و به راحتى قابل تميز كردن مى باشد. تكنولوژى جديد كاغذ ديوارى هايى را توليد كرده كه با طرح ها و رنگ  ها و بافت هاى مختلف موجود و قابل شستشو نيز مى باشند. نكته اى كه در انتخاب كاغذ ديوارى وجود دارد اين است كه مى توان براى فضاى كلينيك از كاغذ ديوارى هايى كه براى محيط هاى مسكونى طراحى شده اند، استفاده كرد و از اين طريق بيماران را در محيطى صميمى تر قرار داد و استرس را از آن ها دور كرد. استفاده از كاغذ ديوارى همچنين باعث برطرف شدن عيب و ايراد هايى كه معمولاً در ديوار ها وجود دارد نيز مى شود. استفاده از تركيب كاغذ ديوارى و نقاشى نيز گزينه مناسبى براى ارتقاء سطح كيفى فضاهاى داخلى مى باشد. 

سقف ها

سقف ها تأثير به سزايى بر روى درك بصرى ما از فضا دارند. به طور مثال وجود اختلاف سطح هاى مختلف در سقف يا داشتن يك قاب دور تا دور سقف، فضا را بزرگ تر از آن چه که هست نشان مى دهد. استفاده از زير طاقى ها، راهى مناسب براى كاهش دادن نويزها و صداهاى مزاحم در دفتر كار مى باشد. به علاوه استفاده از سقف هاى نقاشى شده يا كاغذ ديوارى های طرح دار مى تواند اثر مثبتى بر مراجعه كنندگان و بيماران داشته باشد. 

1    2     Next Page

پروژه های ایــتــاران
محصولات ایــتــاران
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای

Call Now

WhatsApp WhatsApp us