اتاق کودک Smile 2

حرفه ای ترین کسی که می تواند شما را در طراحی اتاق خواب کودکان کمک کند، خود کودکان می باشند. بنابراین آن ها را در پروسه طراحی درگیر کنید و اجازه دهید تا اعمال نظر کنند و خواسته ها و ایده های خود را بیان کنند. از آن جا که کودکان بسیار تنوع طلب هستند، رنگ ها و تجهیزات را به گونه ای طراحی کنید که به آسانی قابل تغییر باشند.

استفاده از کمد های متنوع در این اتاق به چشم می خورد. تفکیک فضایی به گونه ای است که محیط را برای کودک جذاب کرده و خلاقیت وی را در استفاده از آن بالا می برد. رنگ آبیِ دیوار کناری، آرامش را به درون فضا هدایت می کند که با رنگ های روشن کمد ها نیز در تضاد است.

Call Now

WhatsApp WhatsApp us