اتاق کودک Smile 5

با به كارگيرى يك سِت مبلمان مناسب، فضا به درستى تفكيك شده تا هر يك از كودكان، فضاى نيمه خصوصى مربوط به خود را داشته باشند. تعبيه كتابخانه يكى از نكات مهم در طراحى اتاق كودك محسوب مى شود، چرا كه باعث مى شود كودك رابطه نزديك ترى با كتاب و كتاب خوانى داشته باشد. به رنگ آميزى و طراحى جزئياتى چون دستگيره كمد ها و دِراور ها توجه كنيد. همه اين عناصر در شادابى و خوش انرژى بودن اين فضا موثر مى باشند. 

Call Now

WhatsApp WhatsApp us