Office F

در مقابل سطوح هم رنگ و خُنثی، که در کف، سقف و دیوار مشاهده می کنید، از یک سِت مبلمان کرم قهوه ای استفاده شده تا به فضا روح ببخشد. میز به گونه ای طراحی شده که هیچ بی نظمی و هرج و مرجی در آن ایجاد نشود. از یک چراغ مطالعه برای ایجاد نور متمرکز بر روی میزها استفاده شده و کل فضا توسط یک لوستر مدرن روشن می شود.

موضوعات مشابه
پروژه های ایــتــاران
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای

Call Now

WhatsApp WhatsApp us