Office G

از یک سایبان متحرک برای کنترل ورود نور به داخل فضا استفاده شده است. یک لوستر کاملاً مدرن، روشنایی فضا را تأمین می کند. نورپردازی محیط توسط چراغ مطالعه هایِ واقع روی میز تکمیل شده است. سطح روی میز در حد نیاز کارفرما طراحی شده است. سِت مبلمان شامل کمدها، کشوها و قفسه های کتاب می باشد که به سبک مدرن طراحی شده است.

موضوعات مشابه
پروژه های ایــتــاران
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای

Call Now

WhatsApp WhatsApp us