طراحى روف گاردن ها

طراحى روف گاردن

كد RGD15

اگر داراى فضاى نسبتاً بزرگى در روف گاردن خود هستيد، مى توانيد آن را با پارتيشن هاى مناسب بخش بندى كرده و به اين ترتيب فضاى خود را جهت فعاليت هاى مختلف تفكيك بندى كنيد. 

طراحى روف گاردن

كد RGD16

در اينجا شاهد يك تراس بزرگ هستيد كه به خوبى فضاى داخلى آن تفكيك شده است. يك ديوار آن از نرده و گياهان سبز روينده پوشيده شده است و از طرفى ديگر به ديوار آجرى محصور مى باشد. 

طراحى روف گاردن

كد RGD17

استفاده از پوشش هاى گياهى متنوع، انتخاب كفپوش چوبى، به كارگيرى عناصر طبيعى از جمله سنگ و نورپردازى ايده آل برخى از مشخصات اين طرح مى باشد. 

طراحى روف گاردن

كد RGD18

با تعبيه يك سايبان بزرگ چوبى، فضاى نسبتاً زيادى از اين تراس مسقف شده است. به بهره گيرى از مبلمان هاى مختلف امكان كاربرى هاى متفاوتى نيز در آن پديد آمده است. 

كد RGD19

طراحى روف گاردن

با استفاده از يك شومينه مصنوعى مى توانيد در فصل سرما نيز از روف گاردن خود استفاده كنيد. استفاده از كفپوش هاى چوبى، سايبان هاى نيمه باز، مبلمان هاى راحتى و شومينه مصنوعى برخى از مشخصات اين طرح مى باشد. 

كد RGD20

طراحى روف گاردن

يكى ديگر از روف گاردن هاى طراحى شده به سبك مدرن مى باشد. در اينجا از مبلمان هاى حصيرى كه بسيار مناسب فضاهاى باز مى باشد، استفاده شده است. 

كد RGD21

طراحى روف گاردن

قسمتى از روف گاردن نشان داده شده، توسط یک پرگولای چوبی، كاملاً محصور و سرپوشيده باشد تا قابليت استفاده را در هر شرايط آب و هوايى دارا باشد. 

كد RGD22

طراحى روف گاردن

به علت كم بودن فضا براى اختصاص دادن به كاشت گل و گياه، در اينجا از يك ميز خاص استفاده شده كه علاوه بر اينكه عملكرد ميز را در خود دارد، به عنوان یک فلاورباكس چوبی هم از آن استفاده مى شود. 

كد RGD23

طراحى روف گاردن

استفاده از ديوارهاى سبز و يا همان صفحات عمودى در اينجا به خوبى مشاهده مى شود كه دور تا دور ستون ها را پوشانده است. شما مى توانيد از جديدترين سيستم هاى روشنايى محيط هاى باز براى تزئين روف گاردن خود بهره ببريد. 

Previous Page    1     2

موضوعات مشابه
پروژه های ایــتــاران
محصولات ایــتــاران
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای

Call Now

WhatsApp WhatsApp us